Các khoá học hiện có

Khóa học dành cho các anh.chị sinh viên lớp cử nhân Y tế công cộng Khóa 13 và cử nhân xét nghiệm hệ vừa làm vừa học khóa 1

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên cử nhân - hệ chính quy tập trung - Cử nhân dinh dưỡng khóa 1

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên cử nhân - hệ chính quy tập trung - lớp xét nghiệm y học 1


Khóa học dành cho các anh.chị sinh viên chuyên khoa Cấp I Y tế công cộng khóa 37

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp công tác xã hội khóa 1Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên cử nhân chính quy xét nghiệm Y học dự phòng  4


Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16BKhóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16D

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16C


Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16A- Đây là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo thạc sỹ và chuyên khoa I Y tế công cộng, được giảng dạy ngay từ học kỳ đầu tiên của năm học thứ nhất. Vai trò của quản lý luôn được nhấn mạnh vì các cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên làm việc trong bất kỳ một tổ chức, chương trình hay dự án nào, nếu vận dụng tốt các kỹ năng quản lý, công việc của họ thường đạt được hiệu quả cao. Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý, với mong đợi rằng các học viên sẽ áp dụng những điều được học vào công việc thực tế của họ tại nơi làm việc.

- Môn học này là sự kết hợp của nhiều môn học khác nhau, nhưng liên quan mật thiết với nhau như chính sách y tế, kinh tế y tế, nâng cao sức khỏe, v.v… Các nguyên lý về quản lý chương trình, đặc biệt là quy trình xây dựng kế hoạch dựa trên vấn đề được giới thiệu trong môn học này sẽ được áp dụng trong nhiều môn học của chương trình thạc sĩ y tế công cộng.

- Không yêu cầu môn tiên quyết.

Giảng viên: NGUYỄN MINH HOÀNG

Email: nmh2@huph.edu.vn

SĐT: 0914.341.349