Các khoá học hiện có

Giới thiệu môn học Tin học cơ sở

Môn Tin học cơ sở là môn học nhằm giúp cho Người học có được những kỹ năng cơ bản nhất về sử dụng máy tính và những phần mềm thông dụng như Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint, nhằm hỗ trợ cho việc làm tài liệu, tính toán và trình diễn trong hội, họp. Ngoài ra, môn học này còn cung cấp một nguồn kiến thức quan trọng cho người học, đó là những kiến thức về Hệ thống thông tin Đại học Y tế công cộng và hướng dẫn người học những kỹ thuật khai thác những tài nguyên vô cùng hữu ích cho quá trình học tập của mình từ hệ thống thông tin Đại học Y tế công cộng.

Mục tiêu học tập

Môn học này giúp cho Sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng: làm việc được với Hệ điều hành Windows; hiểu được các khái niệm về Internet - Truy cập và tìm kiếm thống tin trên Internet; hiểu được cấu trúc hệ thống thông tin của Trường Đại học Y tế công cộng và khai thác các tài nguyên của thống thông tin Trường Đại học Y tế công cộng; sử dụng được phần mềm Microsoft Word; sử dụng được phần mềm Microsoft Excel; sử dụng được phần mềm Microsoft PowerPoint.

Điều kiện học tập

Là sinh viên trường Đại học YTCC

Cần có máy vi tính kết nối Internet và có loa

 

Thời lượng

Số đơn vị học trình là 2 đơn vị học trình; tổng thời gian học và thi là 40 giờ.

Kiểm tra đánh giá

Điểm quá trình tham gia của sinh viên trên lớp:        10%

Điểm bài kiểm tra số 1 (sử dụng MS. Word)             20%

Điểm bài kiểm tra số 2 (sử dụng MS. Excel)             20%

Điểm cho bài thi cuối khóa                                        50%

Điểm tổng kết tính theo thang điểm 10.

Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Tin học cơ sở (có thể mượn tại thư viện của trường)

Đối tượng

Đối tượng của khóa học này là Sinh viên cử nhân trường Đại học Y tế công cộng.
Khóa học dành cho các anh.chị sinh viên lớp cử nhân Y tế công cộng Khóa 13 và cử nhân xét nghiệm hệ vừa làm vừa học khóa 1

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên cử nhân - hệ chính quy tập trung - Cử nhân dinh dưỡng khóa 1

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên cử nhân - hệ chính quy tập trung - lớp xét nghiệm y học 1


Khóa học dành cho các anh.chị sinh viên chuyên khoa Cấp I Y tế công cộng khóa 37

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp công tác xã hội khóa 1Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên cử nhân chính quy xét nghiệm Y học dự phòng  4


Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16BKhóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16D

Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16C


Khóa học này được thiết kế giành cho các bạn Sinh viên khóa 16 - hệ chính quy tập trung - lớp CNCQ16A- Đây là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo thạc sỹ và chuyên khoa I Y tế công cộng, được giảng dạy ngay từ học kỳ đầu tiên của năm học thứ nhất. Vai trò của quản lý luôn được nhấn mạnh vì các cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên làm việc trong bất kỳ một tổ chức, chương trình hay dự án nào, nếu vận dụng tốt các kỹ năng quản lý, công việc của họ thường đạt được hiệu quả cao. Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý, với mong đợi rằng các học viên sẽ áp dụng những điều được học vào công việc thực tế của họ tại nơi làm việc.

- Môn học này là sự kết hợp của nhiều môn học khác nhau, nhưng liên quan mật thiết với nhau như chính sách y tế, kinh tế y tế, nâng cao sức khỏe, v.v… Các nguyên lý về quản lý chương trình, đặc biệt là quy trình xây dựng kế hoạch dựa trên vấn đề được giới thiệu trong môn học này sẽ được áp dụng trong nhiều môn học của chương trình thạc sĩ y tế công cộng.

- Không yêu cầu môn tiên quyết.

Giảng viên: NGUYỄN MINH HOÀNG

Email: nmh2@huph.edu.vn

SĐT: 0914.341.349